Kulttuuritoimintaa kehittävät hankkeet ja projektit, seminaarit ja kunnalliset tapahtumat

  • Kansallisten juhlapyhien huomioiminen, juhlallisuudet ja juhlat yhteistyössä kuntien ja yhteisöjen kanssa (itsenäisyysjuhlat, kansallisten veteraanipäivien juhlat), näitä olemme toteuttaneet koko toimintamme ajan vuosittain.
  • Kouluvierailut, kouluvierailuilla on käsitelty eri teemoja ja toteutettu työpajoja mm. sirkustaiteeseen, kuvataiteisiin ja musiikkiin liittyen. Myös luonto on ollut teemana useasti. Tavoitteena on, että kouluvierailut ovat tukeneet kunkin koulun opetussuunnitelmaa.
  • Kuntien yleisen tapahtuma- ja kulttuuritoiminnan organisointi ja koordinointi. Olemme vuodesta 2005 tuottaneet Luumäen kunnan yleisen kulttuuritoimen palvelut kokonaisuudessaan ostopalveluina. Toiminta on mm. sisältänyt niin erilaisten tapahtumien järjestämisen kuin yhteistyön ja uusien toimintamallien kehittämisen. Luumäkeläistä palautetta: ” Ei tarvitse kuin vilkaista esimerkiksi tämän kesän tapahtumakalenteria niin uskoo, että niin yhdistykset kuin Kulttuuri Kaiku ovat tehneet uskomattoman työn luumäkeläisten kulttuurinälän täyttämiseksi.  Ihmisistä ja yhteistyöstä tämä kaikki kumpuaa.”
  • Kaikuuko? – projekti vuonna 2000, projektissa selvitettiin Imatran alueen kuntien kulttuuritoiminnan tunnettuutta ja kehittämistarpeita.
  • Kaikuu, sanoista tekoihin -projekti 1.1.2002-31.5.2004, projekti oli jatkoa Kaikuuko? –projektille. Tässä projektissa selvityksessä esille tulleita kehittämistarpeita vietiin käytäntöön.
  • Kulttuuri kutsuu –sanoista tekoihin –seminaari, kolmiosainen, joista ensimmäinen osa 2002 ja toinen ja kolmas vuonna 2003, seminaarien kokonaisjärjestelyt, seminaarijärjestelyt kuuluivat osana em. projektityöhön.
  • Kulttuuri tulille! –seminaarit 2012 ja 2014, seminaarit järjestettiin yhteistyössä Etelä-Karjalan liiton, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen kanssa. Seminaareissa kuultiin kulttuurin ajankohtaisista asioista ja saatiin myös tietoa käytännön esimerkkien kautta.
  • Härkää sarvista! –toimintakokeilu 2012-31.5.2013 osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa valtakunnallista KUULTO –hanketta. Toimintakokeilun aikana kehitettiin Luumäelle uusi kulttuuritoimintamalli, joka on toiminnassa edelleen,
  • Etteepäi elävä mieli –hanke 1.6.2013-31.12.2014, hanke jatkoi Härkää sarvista! –hankkeen aikana luodun toiminnan kehittämistä ja vakiinnutti käytänteet Luumäellä. Tässä hankkeessa saatiin mukaan toiminnan kehittämiseen koko kunnan vapaa-aikatoimi, eli kulttuurin lisäksi myös liikunta-, nuoriso- ja kirjastotoimet. Hankkeiden tulokset näkyvät lisääntyneenä ja hyvin sujuvana yhteistyönä mm. yhdistysten, kunnan ja yritysedustajien kesken sekä mm. tapahtumien kehittämisessä ja järjestämisessä.
  • Ulkomuseoalue eläväksi –kehittämishanke 2016-2017, yhteistyö Ruokolahti-seura ry:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on elävöittää ulkomuseoalueen toimintaa ja tehdä sitä tunnetuksi. Hanke on edennyt hyvin ja on tuonut jo selkeästi lisäarvoja ulkomuseoalueelle.